ALLT OM BIODLING
Biväxter Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis)

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) är en flerårig ört som härstammar från Nord och Sydamerika. Kanadensiskt gullris ses ofta växa på kulturmark, tomter, vägkanter, banvallar och liknande. Kanadensiskt gullris betraktas som invasiv och ska inte planteras eftersom den kan sprida sig och konkurrera ut lokala växter.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

augusti, september

Mer information

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

error: