Bihälsa

Bihälsa
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Bin skall ha tillgång till en varierad näring i form av olika blommor, träd och buskar som ger både nektar och pollen. Det ger livskraftiga bin. Det finns tyvärr en del sjukdomar och skadegörare som kan drabba bisamhället.

Bisamhället kan också ta skada av förgiftningar förorsakade av bekämpningsmedel i trädgårdar, jord- och skogsbruk. Prof. Bengt Nilhgård skriver mycket läsvärt om gifter och deras effekter på Ringsjöortens Biodlareförenings webbplats.

Sjukdomar som kan drabba bisamhället
Bisjukdomslagen

Bisjukdomslagen innehåller föreskrifter som säger att biodlaren är skyldig att anmäla misstanke om bisjukdom som omfattas av lagen. För närvarande gäller lagen för: Yngelröta, varroakvalster, trakékvalster, tropilaelapskvalster samt lilla kupskalbaggen.

Utöver sjukdomar kan bina drabbas av skadegörare som t ex
  • Vaxmott
  • Myror och andra insekter
  • Möss
  • Fåglar
  • Björn och grävling

Viltskadecenter har broschyrer för den som har biodling i björnområden:

För mer information om bihälsa kan du läsa boken Bin till nytta och nöje samt Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället.

Läs om biväxter

Filmer om biodling


Läs mer om biodling