Varroaprojekt får jordbruksstöd

Skaraborgs Läns Tidning

Skaraborgs läns hushållningssällskap får bl.a. stöd för att utveckla teknik för att räkna varrokvalster i bikupor. Läs mer hos SKLT.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Smålands-kupan
Smålands-kupan är en variant av trågkupa. Läs mer
Rökpust - Biredskap - Biodling
Rökpust, pust eller bipipa är ett biredskap som biodlare använder Läs mer
Stockkupa - Bistock - Bikupa
Bistock eller stockkupa är en bikupa som består Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling