Deformed Wing Virus

Deformed Wing Virus - DWV - Foto Xolani90

Deformed Wing Virus (DWV) är ett av 22 kända virus som påverkar bisamhällen med honungsbin. Det drabbar honungsbiet (Apis mellifera) men har också dokumenterats i andra biarter som humlor (Bombus terrestris). Viruset är har namn efter den deformitet det framkallar i utvecklingen av honungsbins puppor – krympta och deformerade vingar. Även andra utvecklingsmissbildningar förekommer. Läs mer hos Wikipedia (Engelska).

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Brunnäva (Geranium phaeum)
Brunnäva (Geranium phaeum) är en trädgårdsväxt som gärna besöks Läs mer
Vinterbi / Vinterbin - Honungsbi - Biodling
Vinterbin kallas inom biodling de honungsbin i bisamhällen som Läs mer
Rammått
Langstroth är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer