Undantag för neonicotinoider gick igenom i Finland

tukes

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av medlen Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljeväxtfrön våren 2015. Medlens verksamma ämnen är neonikotinoider, vilkas användning Europeiska kommissionen har förbjudit temporärt som eventuellt skadliga för bin. Grunden för undantagstillståndet är att det inte finns några ersättande betmedel eller andra effektiva metoder för bekämpning av jordloppor på våroljeväxter. Sådden får inte göras med pneumatiska såningsmaskiner.

Läs mer hos Tukes.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Avtäckning
Avtäckning är ett begrepp som används inom Läs mer
Omlarvningsnål / Larvnål
En larvnål eller omlarvningsnål används av biodlare för att Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Honungsramar eller honungsram kallas inom biodling de ramar där Läs mer

Läs mer om biodling