ALLT OM BIODLING
Biväxter - Tall (Pinus sylvestris)

Tall

Tall (Pinus sylvestris) är ett stort träd som växter över hela Sverige och kan bli hundratals år gammalt. Tallvirket (furu) är används bl.a. till pappersmassa, bräder, bränsle, terpentin och harts. Tallar producerar stora mängder av pollen på våren men det är inte alltid prioriterat av honungsbin på grund av låg proteinhalt. Honungsbin kan även besöka tallar för honungsdagg eller dess hartser som de producerar propolis av. Tallens delar kan ätas och användas som läkeväxt flera sätt.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 1
Honungsdagg: 2

Blomningstid

maj, juni

Mer information

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: