Tag - Sverige

Honungstappning

Medelskörd av honung

Medelskörden av honung i Sverige är cirkaa 30 kg per bisamhälle (enligt SBR’s medlemsstatistik). Honungsskördens storlek varierar i landet och är som regel störst i ett omväxlande...