Tag - Skola

Yrkeshogskolan för biodling

Yrkeshögskolan för biodling

Yrkeshögskolan för biodling bedriver en distansutbildning för dig som vill bli professionell biodlare och driva eget företag. www.yhbiodling.se

Pedagog Sthlm

Bin på skolan

Högt ovan Östermalms tak står en samling bikupor och honungsbin surrar stillsamt på väg in och ut i jakten på nektar. Kuporna ingår i projektet HOBOS Beebox. Biodlare är Daniel Bengtsson...