Tag - Nedfall

Varroanedfall - Varroa - Varrokvalster - Bihälsa - Biodling

Varroanedfall

Varroanedfall kallas det inom biodling när biodlare kontrollerar nedfall av döda varroakvalster på ett varroagaller som placeras i bikupan.

Biodling - Varroabekämpning på våren

Varroagaller

Varroagaller är ett biredskap som används i biodling för varroakontroll. Varroagaller är en nät- eller gallerförsedd platta som samlar upp döda, nedfallna varroakvalster så att biodlaren...