Tag - Kungsljus

Biväxter - Kungsljus (Verbascum spp.)

Kungsljus

Kungsljus (Verbascum spp.) är en högväxt ört som honungsbin gärna besöker. Kungljusets ludna blad kan användas vid framställning av fnöske. Te av blommorna sägs lindra hosta. Namnet...