ALLT OM BIODLING
Biväxter - Kungsljus (Verbascum spp.)

Kungsljus

Kungsljus (Verbascum) är en högväxt ört som honungsbin och andra bin gärna besöker. Kungljusets ludna blad kan användas vid framställning av fnöske. Te av blommorna sägs lindra hosta. Namnet kungsljus sägs bero på att man förr doppat örten i beck/tjära och använt den som fackla.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

error: