Tag - KRAV-honung

Ekologisk biodling

Ekologisk biodling

Ekologisk biodling är biodling som bedrivs enligt reglerna för ekologisk honungsproduktion. Inom en radie av 3 km från bikupan ska den finnas nektar och pollen från ekologiska odlingar...