ALLT OM BIODLING
Fågelsångens Bigårdar - Ekologisk Biodling

KRAV-biodlare Thomas Rafstedt och hans Buckfastbin

Låt mig få säga det med en gång – Thomas Rafstedts Buckfastbin är de bästa bin jag hittills haft. Jag har aldrig någonsin haft så svärmtröga (Thomas lämnar 2 års svärmgaranti), så fromma och på samma gång så flitiga bin under mina 40 år som biodlare.

Text och foto Johann Lang

Fågelsångens Bigårdar - Ekologisk Biodling
Thomas Rafstedts Buckfast-bin är de bästa bin jag haft under mina 40 år som biodlare.
En biodlare som inte valt den breda vägen

Thomas biodling, Fågelsångens bigårdar, finns i den fagraste delen av Sörmland vid Nynäs slott och naturreservatet Stendörren. Men det är inte alls säkert du träffar honom och hans bin på torpet Fågelsången. För skulle det odlas raps med konventionella metoder intill torpet så flyttar han resolut bort sina samhällen därifrån.

Han har inte valt den bredaste vägen för sin biodling. Han har stannat på mellan 100-200 samhällen och valt landskap och uppställningsplatser med omsorg. Han är nämligen ekologisk biodlare enligt KRAV. Därför placerar han inte sina bin vid första bästa rapsåker även om skördeutsikterna skulle vara aldrig så höga. Förutom binas skötsel gäller att ha koll på bondens utsäde, odlingsmetoder och landskapsskötsel.

I äldre utgåvor av tidskriften Gadden så hittar du mycket av hans visdom. 1999 efterträdde han Lars Hedlund som redaktör. I Gadden har han lämnat ett rikt material i form av artiklar, resereportage, om bigift, svärmförhindring, drivfodring, sjukdomar, kläckskåp, varroa, renparning m.m. Det mesta finns samlat på hans webbplats fagelsangensbi.se.

Sällskapsmänniskan

I diskussioner och debatter är han påläst. På en minnesvärd biodlareresa till Nya Zeeland 2005 undrade medresenärerna varför Thomas försvann på kvällarna efter biodlarebesöken och kvällsmålen. ”Kunde han inte vara lite social och umgås med resedeltagarna efter kvällsmålen?” sa de som tanklöst satt och njöt på uteserveringarna i den varma natten.

Efter hemkomsten läste samma personer med nöje i Gadden det som Thomas satt och skrev på dessa kvällar. Vilket visar hur han osjälviskt satte biodlareföreningen framför egna nöjen.

Fågelsångens Bigårdar - Ekologisk Biodling
Thomas undervisar biodlare på Ökna Lantbruksskola.
Många kurser på Ökna Lantbruksskola bär hans signatur

Bland annat ett flertal kurser i rationell biodling. Kurser för dem som har planer på att växa eller vill få tips och råd hur man kan göra sin biodling och honungshantering mer rationell.

  • Kurser att ta fram en plan för arbetet i bigården från vår till höst.
  • Hur ditt honungshus byggs upp, kupmaterial, drottningförnyelse.
  • Introduktionskurs till Buckfastavel.
  • Kurs om anpassat honungshus.
  • Bygga om – bygga nytt – bygga till – förnya.
  • Från blomma till hink – kurs i rationell biskötsel.
  • Kurs i storskalig drottningodling.
Svensk honung i Nationella honungsprogrammet (NP)

Bland projekten i Nationella honungsprogrammet märks ett projekt för att belysa om vår svenska honung har liknande egenskaper som Manukahonung.

Metodstudien visade att olika honungssorter hämmade olika stafylokocker. Manukahonungen från Nya Zeeland som ingick i metodstudien med 5 svenska honungssorter visade sig vara mest aktiv. Ljunghonung visade sig vara den svenska motsvarigheten till Manukahonung.

Tyvärr gavs inga mer medel för en fortsättning av projektet (2007). När det idag spenderas miljoner på projekt om honungens hälsosamma egenskaper får vi inte glömma Thomas projekt på området.

Fågelsångens Bigårdar - Ekologisk Biodling
KRAV-pollen från Fågelsångens Bigårdar. Mångfald av färger visar att det samlats i landskap med stor artrikedom. Hälsosamt för både bin och människor.
Thomas Biår

Sedan han 2006 slutade som redaktör för Gadden har han fortsatt skriva om sin biodling på fagelsangensbi.se. Läs berättelsen Mitt Biår 2011 med bilder på åtta olika skördar av bipollen under sommaren 2011. Bipollen och bivax, KRAV-odlat, säljer han på fagelsangensbi.se.

Fågelsångens Bigårdar - Ekologisk Biodling
Thomas säljer sina ekologiska biprodukter på ”Bondens egen marknad” på Södermalm.
Bondens egen marknad

Thomas medverkar på Bondens egen marknad 22 gånger om året. På Södermalm i Stockholm älskar kunderna hans fina KRAV-honung från det leende landskapet kring Nynäs slott i Sörmland. Inte alla biodlare offrar sina helger för att i ur och skur sälja honung på marknader.

EKO-biodlaren

Ekologisk biodling ställer krav på utövaren. Efterfrågan på sådan honung ökar stadigt. Hans bigårdar är placerade så att dragförhållandena främst är på ekologiskt odlade marker, skogs- och ängsmark eller odlingar som sköts med liten miljöpåverkan. Det behöver nödvändigvis inte innebära lägre skördar men alltid ett noggrant urval av uppställningsplatser. För biodlaren betyder det mera arbete.

Ibland när gårdar byter ägare och det kommer växtskyddsmedel mot skadeinsekter och ogräs vid uppställningsplatserna måste bigårdar flyttas då dragförhållanden ändras. Odlingar med GMO-grödor får inte heller förkomma i Ekologisk biodling. Bekämpning av kvalster och sjukdomar görs med syror och ett omsorgsfullt avelsurval. Vinterfodret skall vara ekologiskt.

Drottningodlaren

Många biodlare jag mött har vittnat om Rafstedts fina Buckfastdrottningar. Man berömmer deras svärmtröghet. Han är så säker på sina bin att han för några år sedan erbjöd drottningar med 2 års svärmgaranti. Hans bin är också mycket goda pollensamlare. Städivern sätter han i främsta rummet i sitt avelsurval. Den ger bina ett förhöjt skydd mot sjukdomar och parasiter.

Fågelsångens Bigårdar - Ekologisk Biodling
Thomas Buckfast-bin är kända för att vara svärmtröga, goda pollensamlare med bra städiver.
För att kunna sin sak ska man vara noggrann

En del nöjer sig med att lägga en tegelsten på platten, tvären, på högkant eller rentav en gråsten på kuptaken i olika vinklar. Den ska berätta om tillståndet i kupan. Är drottningen parad, oparad, svärmvillig eller rentav frånvarande o.s.v.

Så gör inte Thomas. Han har med sig en pärm. I den gör han noteringar bisamhälle för bisamhälle efter varje ingrepp och undersökning. Det ger honom senare säkerhet i sammanställning och bedömning. Han vet vad han gjort när han återvänt hem och i vilket tillstånd han kan förväntas finna bina när han kommer tillbaka till bigården vid nästa tillfälle.

Det bästa med Thomas är att han gärna delger sina kollegor av sitt kunnande och han har förmågan att göra det i ord och bild. Sådana biodlare växer inte på trän!

Läs mer om Thomas Rafstedt och hans biodling på www.fagelsangens.se.

error: