Tag - Fluster

Flusterfodrare - Biodling

Flusterfodrare

Flusterfodrare är en typ av fodrare som biodlare använder vid stödfodring och drivfodring av bisamhällen. Flusterfodrare säljs hos biredskapsförsäljare.

Fluster

Fluster / flusterbräda

Fluster kallas ingången till bikupan. Många bikupor har en så kallad flusterbräda som bina kan landa på när de kommer tillbaka från en utflykt. Flusterbrädor säljs hos biredskapsförsäljarna...

Botten till bikupa - Bibotten - Kupbotten

Botten till bikupa

Botten, bibotten eller kupbotten till bikupor finns med flera olika funktioner. Det finns enkla bottnar med bottnens grundfunktion eller bottnar med spärrgaller, nät eller isolering...