Pollineringsuppdrag på höstraps

Stig Hansson, Hässleholm berättar om sin släpkärra för pollineringsuppdrag och om drivfodring av bisamhällen för höstrapsdrag.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Försändningsbur - Tillsättningsbur -Utätningsbur
Försändningsbur är ett biredskap som biodlare använder för att Läs mer
Biväxter - Trift (Armeria maritima)
Trift (Armeria maritima) är formrik och delas upp i Läs mer
Fasettöga - Honungsbi
Fasettöga är en typ av ögon som förekommer hos honungsbin, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling