Stadsodling – en bisyssla

Linköpings Universitet

De första skotten i A-huset odlingsträdgård har knappt hunnit slå rot förrän odlingen nu också fått sin egen lilla bikupa. För utan pollinatörer – inga grönsaker. Läs mer hos Linköpings Universitet.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Säckyngel är en virussjukdom som angriper yngel Läs mer
Biodling - Bok - Kursplan
1994 fick Sveriges biodlare en ny lärobok Läs mer
Biodling - Vårundersökning - Vårkontroll
https://youtu.be/kTfab_TZnvQ Den första riktiga vårdagen kan biodlaren Läs mer

Läs mer om biodling