Stadsodling – en bisyssla

Linköpings Universitet

De första skotten i A-huset odlingsträdgård har knappt hunnit slå rot förrän odlingen nu också fått sin egen lilla bikupa. För utan pollinatörer – inga grönsaker. Läs mer hos Linköpings Universitet.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling