Staden satsar på pollinering – samtidigt skövlas ängarna

Mitt i

Lidingö stad vill gynna pollinatörer som humlor och bin. Samtidigt har naturliga ängar skövlats långt före midsommar. – En ödslig känsla, säger Fanny Kempe i samrådsgruppen Naturnätverket. Läs mer hos Mitt i.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Rammått
Wieslander är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer
Biväxter - Kvitten (Cydonia oblonga)
Kvitten (Cydonia oblonga) är ett lövfällande träd som ger Läs mer
Biväxter - Kungsljus (Verbascum spp.)
Kungsljus (Verbascum spp.) är en högväxt ört som Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling