Staden satsar på pollinering – samtidigt skövlas ängarna

Mitt i

Lidingö stad vill gynna pollinatörer som humlor och bin. Samtidigt har naturliga ängar skövlats långt före midsommar. – En ödslig känsla, säger Fanny Kempe i samrådsgruppen Naturnätverket. Läs mer hos Mitt i.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Vitsippa (Anemone nemorosa)
Vitsippa (Anemone nemorosa) eller fagningsblomma är en flerårig ört med vita Läs mer
Biväxter - Trift (Armeria maritima)
Trift (Armeria maritima) är formrik och delas upp i Läs mer
Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi
Colony Collapse Disorder (CCD) kallas det inom biodling Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling