Bottenspärrgaller

Spärrgaller - Biredskap - Biodling

Bottenspärrgaller kallas det inom biodling när ett spärrgaller (utan drönarutsläpp) används på bikupans bikupan under yngelrummet. Bottenspärrgaller används under en kort period, max en vecka, för att förhindra svärmning när inte biodlaren kan ge tillsyn. Bottenspärrgaller kan också användas under ett par dagar efter att en bisvärm fångats in för att svärmen ska acklimatisera sig i den nya boplatsen och inte flyga iväg igen. Som alternativ till bottenspärrgaller kan flusterspärrgaller användas. Spärrgaller och galler för egen tillverkning säljs hos biredskapsförsäljare.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Fluster
Här är en samling länkar om bin, Läs mer
Biodling - Bok - Kursplan
1994 fick Sveriges biodlare en ny lärobok Läs mer
Biväxter - Bollgilia (Gilia capitata)
Bollgilia (Gilia capitata) är en mycket bra dragväxt Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung