ALLT OM BIODLING
Neonikotinoider - Dispens - Sockerbetor

Socker, EU-lagstiftning och dispenser

EU-kommissionen beslutade den 29 maj 2018, genom förordning (EU) 2018/7831, om ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider.

Dispenser

Flera länder i Europa har redan beviljat dispens inför odlingssäsong 2019 för användning av imidakloprid (Danmark, Rumänien, Ungern, Tjeckien, Polen och med villkor i Belgien) och ansökningar behandlas i ytterligare flera länder i vårt närområde, exempelvis Finland, Litauen och Tyskland. Det har föranlett biodlare- och miljöorganisationer att protestera hos Europa Kommissionen. EU-lagstiftning som kan kringås med ständiga dispenser är värdelös och skapar motstånd mot EU. Lantbrukare inom EU ska arbeta under samma förutsättningar.

Överdrivna förluster

Betodlarna varnar i Lantbrukets Affärstidning, ATL, för katastrof och miljardförluster om dispensen hävs. Men har man verkligen räknat rätt? ”Utan möjlighet att använda imidakloprid för betning av sockerbetsutsädet försvåras bekämpningen av skadeinsekter, och skördenivån beräknas sjunka med i genomsnitt 10 procent.”, skriver Kemikalieinspektionen.

Medelskörd av sockerbetor i Sverige 70 ton/hektar. Pris per ton 360 kr x 70 ton = 25.200 kr x 30.000 hektar som odlas i Sverige = 756 miljoner kronor. Betodlarna förlorar 10% således 75,6 miljoner kronor, vilket ska ställas mot biologisk mångfald, försvagade bisamhällen och minskad skörd för biodlare. Betodlarna kan tydligen inte skilja på miljoner och miljarder och de struntar i hållbart lantbruk, förlorad biologisk mångfald och minskad avkastning för biodlare.

Miljövänlig honung kostar mer – men inte mycket mer

Som biodlare kan man välja att inte stödja eventuellt neonix-socker genom att välja ekologiskt socker och använda mer honung som vinterfoder. Man kan klaga på Betodlarna men även påverka är genom att handla ekologiskt. Varför produceras inte ekologiskt svenskt socker och Bifor? Skulle alla handla importerat ekologiskt socker skulle nog svensk ekologisk betodling komma igång. Konsumenter med tre miljoner kilo ekologiskt strösocker á 20 kr kan få betodlarna att tänka om.

Merkostnaden per bisamhälle för en ekologisk biodlare ligger på ca 147 kr eller 2,94 kr/kg eller 1,50 kr/burk honung vid en skörd på 50 kg per samhälle om man har 50 stycken bisamhällen (beräkningarna gjorda av Bengt Kling 2013). Läs mer hos Fågelsångens Bigårdar. Merkostnaden läggs på honungen så att kunderna kan välja miljövänlig honung. Hållbar honung med ett högre värde och ett pris som måste betalas för allt och allas skull.

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: