Så har reglerna för biodling ändrats

Vimmerby Tidning

Bina håller sig inte alltid inom sockengränserna. Nu anpassar sig regelverket därefter och ser mer till binas verklighet, skriver Vimmerby Tidning.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Stockkupa - Bistock - Bikupa
Bistock eller stockkupa är en bikupa som består Läs mer
Slungkorg - Biredskap - Biodling
Slungkorg är ett biredskap som används inom Läs mer
Biväxter - Harklöver (Trifolium arvense)
Harklöver, fältklöver, hartassar eller harväppling (Trifolium arvense) är vanlig Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling