ALLT OM BIODLING

Trädgårdskupan

Affärsidé som studenter hjälper idéägare utveckla. I två kurser vid Linköpings universitet hjälper 15 studentgrupper idéägare att utveckla deras affärsidéer.

En kurs med starkt miljöfokus är affärsidén Trädgårdskupan vars ägare är Björn Flood. Han är yrkesbiodlare och har bett studenterna att titta på en idé som han tänkt lägga till i sin verksamhet.

– Jag är mycket nyfiken på resultatet. Det har varit väldigt roligt och intressant att träffa studenterna och resonera med dem. Att de dessutom levererar en affärsgenomlysning som jag kan fortsätta att arbeta med är jättebra. Det är annars lätt att bli hemmablind och inte se fallgroparna.

Den 21 december 2015 redovisas resultaten från kurserna vid en minimässa på CreActive i Mjärdevi Science Park.

Tid: 21 december 2015 kl 13-16
Plats: CreActive, Mjärdevi Science Park, Teknikringen 7, Linköping.

Mer information
Charlotte Norrman, universitetslektor, 070-3229983, charlotte.norrman@liu.se
Björn Flood, biodlare och idéägare, 070-8229350, mail@beady.se

Trädgårdskupan

Trädgårdskupan är en idé som dels kopplar till hållbar utveckling, biologisk mångfald – även i stan, och dels till ett starkt intresse av och för biodling.

Björn Flood är biodlare sedan många år och under de senaste åren, sedan han blev pensionär, har han skalat upp sin biodlingsverksamhet så att den i dag är tämligen omfattande och drivs i aktiebolaget Beady AB. Produktionen sker under kvalitetsmärkningen ”Svenskt Sigill” och honungen säljs dels under det egna varumärket ”Björns honung från Lambohov” och dels i form av bulkleveranser till större honungsförädlingsindustrier. Förädlingen sker på Brukaregatan i Lambohov. Kuporna finns i ett antal bigårdar i Linköpings kommun, de flesta i odlingslandskapet söder – väster om stan.

Trädgårdskupan - Biodling - Bikupa
Till Trädgårdskupan används bikupor från Paradise Honey. I den större kupan har ett trädgårdskupesamhälle invintrars i en produktionskupa medan en Trädgårdskupa har fått två 6-ramarslådor extra.

Trädgårdskupeidén tillkom genom det faktum att Björn, för att öka antalet produktionssamhällen, varje vår gör ett stort antal så kallade ”avläggare”. En avläggare består av 3-5 ramar med bin som tas från ett större samhälle. Innehåller ramarna nylagda ägg drar det lilla samhället upp en egen drottning, som flyger ut och parar sig och sedan fortsätter äggläggandet tills att samhället vuxit sig starkt. På hösten är det vanligen så pass stort att det kan vintras in för att nästa år bli ett bra produktionssamhälle.

Tidigare tillverkade Björn egna lådor för sina avläggare, men i vintras upptäckte han att företaget han köper sina kupor från, det finska Paradise Honey, har tagit fram en snygg och praktisk avläggarlåda, med lock och botten – en liten minibikupa. Under året har Björn haft en del avläggare utplacerade i villaträdgårdar, dels i sin egen, men även hos vänner och bekanta. Detta har fungerat bra.

Avläggaren behöver tillsyn ett par gånger per säsong och på hösten tas de bort för övervintring och inflytt i stor kupa i någon av bigårdarna. Det som gör avläggare lämpade för placering i villaträdgård är att de innehåller relativt få bin, upp till 20.000, vilket kan jämföras med ett starkt produktionssamhälle som under högsäsong kan innehålla 40-85.000 bin. Då stora samhällen har mycket flygtrafik och därtill kan få för sig att svärma eller i värsta fall bete sig aggressivt kan dessa bli besvärliga att hålla på trånga ytor, speciellt för den som inte är så van. Att hysa en avläggare är därför ett trevligt sätt att hålla bin för pollinering och nöje, utan att varesig behöva ha kunskap eller utrustning för att sköta bin.

Idén Trädgårdskupan innebär således att avläggare kan ställas ut i villaträdgårdar mot en kostnad på ca 3-500 kr för en säsong. Avläggarvärden får glädjen av bin, mer frukt i trädgården och en burk närproducerad honung. Kunden slipper besväret med skötsel, slungning, invintring och köp av dyr utrustning, men kan ändå känna att kupan gör ett bidrag till den biologiska mångfalden och att den är en del av eko-trenden. Kunden kan helt enkelt hålla ”egna bin” på ett smidigt sätt. Uppgiften är att undersöka om det finns en tillräckligt stor och lönsam marknad för att ställa ut trädgårdskupor samt om en sådan verksamhet kan vara lönande.

Kontakt
Björn Flood, Brukaregatan 48, 583 36 Linköping
mail@beady.se, tel 0708-229350, www.beady.se

error: