ALLT OM BIODLING
Rengöra honungsslungare, avtäckningsbord och honungssilar

Rengöring av slungrum

I en biodling sköter biodlaren rengöring av slungrum och biredskap för honungshantering med fördel mellan varje slungning av honung.

Varför måste slungrum och redskap rengöras?

Det är inte bara för hygienens skull som slungrum och redskap rengörs. Blir honung stående i redskap, maskiner och honungskärl kan den kristallisera eller påverkas innan nästa slungning. Honung är hygroskopisk, den drar till sig fuktig rumsluft och dofter vilket kan resultera i jäsning eller försämrad smak om den exponeras för länge.

Rengöring förbygger också att insekter eller andra djur lockas till lokalen. Även om lokalen betraktas som bität är djur väldigt påhittiga när något så gott som honung lämnas obevakat.

Film där biodlaren rengör honungsslungare, avtäckningsbord och honungssilar och slungrum.

Hur rengörs slungrum och redskap?

Metoderna kan skilja sig mellan biodlare och utrustning men över lag räcker det med rent, kallt vatten och borstning för att rengöra utrusning för honungshantering. Inga rengöringsmedel eller kemikalier används eftersom det kan lämna rester till nästa slungning.

Honungsslungare, avtäckningsbord, avtäckninggafflar, honungssilar etc. sköljs med rent, kallt vatten, borstas, sköljs igen och får sedan rinna av och torka.

Efter torkning kan mindre redskap som gafflar och silar, förvaras i större redskap som avtäckningsbord och slungare, med lock stängda så att damm eller andra föroreningar hålls utanför.

Slungrummets golv och väggar hålls rena genom skrapning eller borstning och spolning med rent, kallt vatten. Lokalen låts torka och vädras ut.

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: