Räddar bin – med grävmaskin

corren

Genom frilägga sandjord på utvalda platser i länet ska det rödlistade stortapetserarbiet gynnas – och i förlängningen även en rad andra växter och djur. Läs mer hos Corren.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling