Räddar bin – med grävmaskin

corren
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Genom frilägga sandjord på utvalda platser i länet ska det rödlistade stortapetserarbiet gynnas – och i förlängningen även en rad andra växter och djur. Läs mer hos Corren.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling