Populärt firande av Biets dag

kkuriren.se

Biets dag lockade många besökare till Julita gård under lördagen. Alla var hungriga på kunskap och ville lära sig mer om bina, skriver kkuriren.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Foderhink - Foderhinkar - Invintring
Foderhink, foderspann eller foderapparat är ett biredskap, Läs mer
Vinterklot - Bisamhälle - Biodling
Vinterklot kallas det inom biodling när honungsbin drar Läs mer
Rammått
Langstroth är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling