Biodlingens dag

Biodlingens dag - Honungens dag - Honungsbiets dag

Biodlingens dag, Honungens dag, Honungsbiets dag, Biets dag eller Världsbidagen är namn på evenemang som biodlareföreningar och andra organisationer i Sverige såväl som internationellt anordnar för att sprida information om bin, biodling, pollinering, honung och andra biprodukter. National Bee Day (World Honey Bee Day, National Honey Bee Awareness Day) är liknande internationella evenemang som sägs startats år 2009 i USA. I Sverige har denna typ av evenemang firats åtminstone sedan någon gång under 1980-1990-talen. Affischen för Honungens dag ovan är från tidigt 1990-tal. Även om den internationella biodlarorganisationen Apimondia numer har utsett munken Bernhard av Clairvaux´s dödsdag 20 augusti till World Bee Day, så varierar både namn och datum för evenemangen eftersom det är svårt för biodlareföreningar att enas och mötas på specifika dagar. Men oftast hålls denna typ av bidag under augusti månad. FN har även deklarerat 20 maj till Världsbidagen. Biodlarna (Sveriges Biodlares Riksförbund) firar Honungens dag den 20:e augusti för avslutad honungsskörd. Skörd av t.ex. ljunghonung och drag från honungsdagg kan i Sverige dock pågå långt in på hösten om vädret är gynnsamt.

Södra Vedbo Biodlareförening firar Biodlingens dag i Kvarnarp utanför Eksjö.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Cellstorlek - Cellstorlekar - Bivax
Cellstorlek betyder storleken på celler i vaxkakor av Läs mer
Biväxter - Häggmispel (Amelanchier spicata)
Häggmispel (Amelanchier spicata) odlas som prydnadsbuske, förekommer även förvildad Läs mer
Biväxter - Gul sötväppling (Melilotus officinalis)
Gul sötväppling (Melilotus officinalis) är ganska vanlig i Syd- Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung