Paketbin del 2 av 2

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Assertorpsvaxen
Assertorps vaxen i Mörarp, Skåne, har vaxrenseri, biredskapsförsäljning och gårdsbutik. www.assertorpsvaxen.com (obs, Läs mer
Biväxter - Raps (Brassica napus)
Viktiga nektarkällor för honungsbin är t.ex. oljeväxter, Läs mer
Stödfodring och drivfodring på våren
Drivfoder kallas inom biodling, foder som används Läs mer
Bidrottning
Viseförlust, viselöst eller viselöshet kallas det inom Läs mer
Biväxter - Plommon (Prunus domestica)
Plommon (Prunus domestica) är ett vanligt fruktträd som ger Läs mer
Ringlarv - Honungsbi - Biodling
Ringlarv kallas det, inom biodling, när bilarven Läs mer