För få humlor och bin

Jordbruksaktuellt

Den naturliga förekomsten av pollinatörer är för liten och beror på en minskad biologisk mångfald, till följd av stora monokulturella odlingar. Det menar professor och humleexperten Dave Goulson som även ser en risk med importerade insekter skriver Jordbruksaktuellt.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Spärrgaller - Biredskap - Biodling
Spärrgaller är ett biredskap som inom biodling Läs mer
Drönarram
Byggram eller Drönarram kallas inom biodling en typ Läs mer
Biväxter - Smultron (Fragaria vesca)
Smultron (Fragaria vesca) är vanlig i hela Sverige utom Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling