Med håven i högsta hugg – här letar biologen humlor och bin

SVT

I takt med att naturbetesmarkerna blivit färre har pollinatörerna fått svårare att hitta föda. I Skåne pågår nu ett forskningsprojekt som undersöker alternativ föda för de små djuren. Läs mer hos SVT.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Bidrottning
Drottningsubstans är ett feromon som bidrottningen avsöndrar Läs mer
Refraktometer - Honung - Biodling
Refraktometer är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer
Puckelsamhälle - Bisamhälle - Biodling
Puckelsamhälle kallas det inom biodling, när bidrottningen i Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling