Pollinatörer och pollinering i Sverige – värden, förutsättningar och påverkansfaktorer

NVV

Många insektsarter som pollinerar växter är allvarligt hotade. Hos Naturvårdsverket finns nu en sammanställning av forskningsresultat om pollinatörer, pollinering och matproduktion som presenterades 2016 av den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Den visade att bristen på pollinatörer kan få långsiktigt svåra följder för världens matförsörjning. Även i Sverige har nedåtgående trender för pollinatörer observerats. Läs mer hos Naturvårdsverket.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Avtäckningsvax
Avtäckningsvax kallas bivax som blir över när Läs mer
Foderlåda - Biodling - Biredskap
Foderlåda är ett biredskap, en typ av Läs mer
Biprodukter - Bikupeprodukter - Biodlingsprodukter
Biprodukter eller biodlingsprodukter brukar de produkter som Läs mer
Lorenzo Lorraine Langstroth
Lorenzo Lorraine Langstroth, var en amerikansk biodlare, Läs mer
Apidea - Drottningodling
APIDEA är ett Schweiziskt biredskapsföretag mest kända Läs mer
Biväxter - Jordgubbe (Fragaria spp.)
Jordgubbe (Fragaria spp.) är vanlig i odlingar och flera Läs mer