ALLT OM BIODLING
Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap

Langstroth-tåget

Langstroth-tåget är är ett begrepp som används inom biodling. Langstroth-tåget betyder att biodlaren hoppade på en trend där biredskap i det fysiskt stora Nordamerikanska rammåttet Langstroth anammades, istället för traditionella mindre format som annars användes i Norden.

I och med Langstroth-tåget hoppades en del biodlare på större skördar av honung. Flera biodlare hoppade dock sedermera av tåget, eftersom det stora rammåttet inte var anpassat för deras ryggar vid lyft av tunga lådor. Därmed uppkom begreppet Langstroth-tåget.

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

error: