Importerade humlor – en industri i behov av reglering

Sveriges Biodlares Riksförbund - SBR / Biodlarna

Munka Ljungby Biodlarförening har skickat en skrivelse till Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket om den växande industrin med importhumlor. Läs mer hos Biodlarna.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Teveronika (Veronica chamaedrys)
Teveronika (Veronica chamaedrys) växer allmänt i Sverige utom Läs mer
Biväxter - Tall (Pinus sylvestris)
Tall (Pinus sylvestris) är ett stort träd Läs mer
Biväxter - Äpple (Malus domestica)
Äpple (Malus domestica) är ett av de mest Läs mer

Läs mer om biodling