Tall

Biväxter - Tall (Pinus sylvestris)

Tall (Pinus sylvestris) är ett stort träd som växter över hela Sverige och kan bli hundratals år gammalt. Tallvirket (furu) är används bl a till pappersmassa, bräder, bränsle, terpentin, harts ur den. Tallar producerar stora mängder av pollen på våren men det är inte alltid prioriterat av honungsbin på grund av låg proteinhalt. När bin flyger på tall är det kanske främst för dess kåda som de producerar propolis av. Tallens delar kan ätas och användas som läkeväxt flera sätt, läs mer hos Wikipedia.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 1
Honungsdagg: 2

Blomningstid

maj, juni

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran
UF – The benefits of pollen to honeybees

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Myror i bikupa / bisamhälle - Bihälsa
Myror kan göra stor skada och ödelägga Läs mer
Bidrottning
Bilöss parasiterar vanligen på bidrottningen där de Läs mer
Foderram
Foderram är ett biredskap, en typ av fodrare som inom biodling används Läs mer