Honungsbin samlar mängder av bekämpningsmedel i icke-grödor

American Bee Journal
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

En studie från Purdue University visar att honungsbin mest samlar pollen från växter som inte är grödor, även i områden som domineras av majs och sojabönor, och att pollenet är konsekvent förorenat med en mängd av jordbruks- och urbana bekämpningsmedel under hela växtsäsongen. Läs mer hos American Bee Journal och Purdue University.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling