Avtäckning och slungning

Hos familjen Karlsson, avtäckning genom att rispa upp med gaffel och Slungning med självvändande slunga.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Pollinering - Självpollinering eller korspollinering
Pollinatörer eller Pollinerare är samlingsnamn för djur som Läs mer
Biväxter - Bondböna (Vicia faba)
Bondböna eller Åkerböna (Vicia faba) är en odlad Läs mer
Biväxter - Rosenmalva (Malva alcea)
Malva, Malvor eller Malvasläktet (Malva spp.) har ca 30 arter varav Läs mer

Läs mer om biodling