Antalet företag inom biodling ökar

Sveriges Biodlares Riksförbund - SBR / Biodlarna

Därför satsar biodlarna på utbildning för att underlätta för fler biodlare att skaffa företag. Läs mer hos biodlarna.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Gråfibbla (Pilosella officinarum)
Gråfibbla (Pilosella officinarum) är vanlig i nästan hela Sverige. Läs mer
Bitömmarebotten - Biredskap - Biodling
Bitömmarebotten eller bitömmarbotten är ett biredskap som Läs mer
Biväxter - Skogslök (Allium scorodoprasum)
Skogslök (Allium scorodoprasum) är ganska ovanlig och förekommer sparsamt Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling