Gynna nyttodjur och pollinerare i grönsaks- och bärodlingar

SLU
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Jordbruksverket har låtit ett antal gårdar testa olika metoder för att gynna nyttodjur och pollinerare på sina gårdar. Nu finns förslag som tagits fram för växthus, tunnlar och frilandsodling av grönsaker och bär. Förslagen innehåller arter, utsädesmängder och en del praktiska råd inför sådden och den fortsatta skötseln. Råden bygger bland annat på erfarenheter från testodlingar 2015.

Läs mer hos SLU.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling