ALLT OM BIODLING
FlowHive - Bikupa Biodling

Flow hive

Flow Hive är en bikupa med ramar av plast i skattlådan, vars celler knäcks isär så att honungen rinner ur ett hål på baksidan av skattlådan. Flow Hive har hajpats enormt via media på grund av att det ser häftigt och enkelt ut med biodling och honungsskörd. Eftersom biodlare ofta får frågan från nybörjare, om Flow Hive är ett bra alternativ till bikupa, så ska vi förtydliga några saker. Detta bör du vara medveten om innan du väljer Flow Hive:

 • Flow Hive används bara som skattlåda och du kommer behöva yngelrum och botten precis som på en “vanlig” bikupa. Skötseln av bisamhället måste göras precis som med alla kuptyper. Skattlådan tar du bort vid invintringen i augusti/september, senast innan ljungen blommar.
 • Ramarna och det som normalt är vaxkakor i bisamhället, är i Flow Hive helt av plast och honungen som skördas kan därför inte kallas eller säljas som ekologisk honung.
 • Just slungnings-momentet av honung är det som Flow Hive lockar med att biodlaren ska slippa. Det är dock för många ett av det trevligaste momenten inom biodling. Men vill man inte köpa honungsslungare och verktyg för avtäckning kan man använda en fruktpress och pressa honungen. Om man vill få ut det åtråvärda bivaxet eller kakhonung måste man ta det från yngellådorna. 
 • Flow Hive-kupan kostar mer, men du slipper investera i slunga och silar. Den importeras från Australien där den utvecklats. En helt annan breddgrad där dagstemperaturen och egenskaperna i honungen skiljer sig en del mot Sverige.
 • I Sverige kristalliserar honungen efter en tid och ibland även innan honungsskörd. Kristalliserar honungen i denna plast-vaxkaka så får man smälta ut den med varmvatten. Vi rekommenderar att du skördar oftare.
 • Vissa honungstyper som ljunghonung har gelé-aktig konsistens och måste bearbetas med honungslossare innan slungning. Du blir tvungen att perforera och slunga Flow Hive-ramarna om du medvetet eller omedvetet skördar ljunghonung. Du bör ta bort FH-ramarna innan ljungen blommar. Även honung av raps och vissa typer av bladhonung/cementhonung måste skördas i god tid då den annars kristalliserar snabbt i ramarna.
 • Traditionella ramar av trä rengörs och desinficeras en tid innan de slutligen kasseras p.g.a. ålder och smittorisk. Träramen kostar några kronor medan Flow Hive-ramen kostar nästan en tusenlapp att ersätta. Ägg och yngel får inte förkomma i Flow Hive-ramar. Skulle drottningen lägga ägg där så klyver man yngel och kokonger när man vrider honungskranen, därför är det viktigt att du alltid använder spärrgaller, så att du inte får svarta ramar och slipper byta ramar.
 • Flow Hive finns i rammåtten Lågnormal (endast skattlåda) och Langstroth, den senare är kanske inte det vanligaste i Sverige. Du kan alltså inte köpa bisamhällen/ramar från en biodlare som använder andra rammått utan att konvertera bikupan till Flow Hive’s skattlåda.
 • Honungbin gillar inte att bygga ut sina vaxkakor direkt på plast. ”Vanliga” plastramar som används i en del biodlingar har en mellanvägg av plast som penslas med smält bivax för att bina ska bygga ut dem till vaxkakor. Flow Hive-ramen är en imitation av en vaxkaka helt i plast. Du kan behöva pensla varje ram med smält bivax för att snabba på att bina ska lagra honung i dessa plastceller. Första gången du använder FH-ramar kan det ta tid innan bina accepterar ramarna, andra gången så är det som vilken utbyggd ram som helst.
 • Att skörda exponerad honung under långsam tappning direkt i bigården är något som man absolut vill undvika, dagtid, inom biodling. Så fort honung exponeras känner bin och getingar doften och det kan bli röveri. Du blir tvungen skörda på kvällstid eller att använda slangar och folie mm. för att skydda mot attackerande insekter och eventuell vind. Inte alltid så enkelt som det framställs i reklamfilmerna för Flow Hive. Med vanliga bikupor tas skattlådan omgående från bigården för att undvika röveri.
 • Rester från vaxlock och bisamhället följer normalt inte med vid honungsskörd och i motsats till traditionella ramar och honungen måste därmed inte silas. Ibland kan det dock följa med någon vax eller pollenpartikel i den första honungen som rinner ut.
 • För yrkesinriktad biodling är Flow Hive heller inget alternativ på grund av allt detta merarbete och den magra skörden. Kanske inte ens med ett kilopris på 1000 kr för honungen.
 • Vi har flera gånger sett Flow Hive-kupor skänkta till andra biodlare på grund av att nybörjarna som lockats att köpa dem inte klarat av att använda bikupan, men handen på hjärtat så ser vi även traditionella kupor skänkas bort.
 • En positiv sak med Flow Hive är dock att smaken på honungen inte skiljer sig från den honung som finns på ramarna i kupan och att varje ram smakar lite olika beroende på vilken nektar bina samlat. 
 • Vi har även hört att det tar längre tid för Flow Hive-honung att kristalliseras, kan det ha med slungningen eller silningen att göra?

Totalt sett så låter det kanske lite negativt, men eftersom vi får frågan gång på gång försöker vi få med så mycket som möjligt för att slippa svara på Flow Hive-frågor. Finns säkert de som är nöjda med Flow Hive men vi rekommenderar den inte i första hand till nybörjare, även om drygt 60% av Flow kunder är nybörjare. Mer som en rolig pryl om man redan är utbildad biodlare, men här går åsikterna isär. Det som är helt klart är att vad gäller honungshanteringen så skiljer den sig markant mot traditionell hantering och man får tänka om och tänka nytt på flera punkter. Det finns en Facebook-grupp ”Flow Hive – Sweden – Sverige”, där många av de som har Flow Hive i Sverige hjälper varandra och diskuterar, där kan du läsa mer.

Magnus Gröntoft visar hur honung skördas med bikupan FlowHive.

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

ALLT OM BIODLING

Sverges trevligaste sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING

Sveriges trevligaste sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: