ALLT OM BIODLING
FlowHive - Bikupa Biodling

Flow hive

Flow Hive är en bikupa med ramar av plast i skattlådan, vars celler knäcks isär så att honungen rinner ur ett hål på baksidan av skattlådan.

Flow Hive hajpades via media under dess lansering på grund av att det ser häftigt och enkelt ut med biodling och honungsskörd. Sedan dess har hajpen dött av och billigare replikor dykt upp på marknaden.

Men biodlare får ibland frågan från nybörjare, om Flow Hive eller motsvarande är ett bra alternativ till bikupa. Så här följer några saker du bör vara medveten om innan du väljer Flow Hive.

 • Flow Hive används bara som skattlåda och du kommer behöva yngelrum och botten precis som på en “vanlig” bikupa. Skötseln av bisamhället måste göras precis som med alla kuptyper. Skattlådan tar du bort vid invintringen i augusti/september, senast innan ljungen blommar.
 • Ramarna och det som normalt är vaxkakor i bisamhället, är i Flow Hive helt av plast och honungen som skördas kan därför inte kallas eller säljas som ekologisk honung.
 • Just slungnings-momentet av honung är det som Flow Hive lockar med att biodlaren ska slippa. Det är dock för många ett av det trevligaste momenten inom biodling. Men vill man inte köpa honungsslungare och verktyg för avtäckning kan man använda en fruktpress och pressa honungen. Om man vill få ut det åtråvärda bivaxet eller kakhonung måste man ta det från yngellådorna.
 • Flow Hive marknadsförs som att du skulle slippa tunga lyft av skattlådor, men behöver du komma åt yngelrummet måste du lyfta av skattlådan likväl.
 • Flow Hive-kupan kostar mer, men du slipper investera i slunga och silar. Den importeras från Australien där den utvecklats. En helt annan breddgrad där dagstemperaturen och egenskaperna i honungen skiljer sig mot Sverige.
 • I Sverige kristalliserar honungen efter en tid och ibland även innan honungsskörd. Kristalliserar honungen i denna plast-vaxkaka så får man smälta ut den med varmvatten. Vi rekommenderar att du skördar oftare.
 • Vissa honungstyper som ljunghonung har geléaktig konsistens och måste bearbetas med honungslossare innan slungning. Du blir tvungen att perforera och slunga Flow Hive-ramarna om du medvetet eller omedvetet skördar ljunghonung. Du bör ta bort FH-ramarna innan ljungen blommar. Även honung av raps och vissa typer av bladhonung/cementhonung måste skördas i god tid då den annars kristalliserar snabbt i ramarna. Har du fått in ljung eller honung som kanderat i plastcellerna rekommenderar en FH-användare högtryckstvätt för rengöring.
 • Traditionella ramar av trä rengörs och desinficeras en tid innan de slutligen kasseras p.g.a. ålder och smittorisk. Träramen kostar några kronor medan Flow Hive-ramen kostar nästan en tusenlapp att ersätta. Ägg och yngel får inte förkomma i Flow Hive-ramar. Skulle drottningen lägga ägg där så klyver man yngel och kokonger när man vrider honungskranen, därför är det viktigt att du alltid använder spärrgaller, så att du inte får svarta ramar och slipper byta ramar.
 • Flow Hive finns i rammåtten Lågnormal (endast skattlåda) och Langstroth, den senare är kanske inte det vanligaste i Sverige. Du kan alltså inte köpa bisamhällen/ramar från en biodlare som använder andra rammått utan att konvertera bikupan till Flow Hive’s skattlåda.
 • Honungbin gillar inte att bygga ut sina vaxkakor direkt på plast. ”Vanliga” plastramar som används i en del biodlingar har en mellanvägg av plast som penslas med smält bivax för att bina ska bygga ut dem till vaxkakor. Flow Hive-ramen är en imitation av en vaxkaka helt i plast. Du kan behöva pensla varje ram med smält bivax för att snabba på att bina ska lagra honung i dessa plastceller. Första gången du använder FH-ramar kan det ta tid innan bina accepterar ramarna, andra gången så är det som vilken utbyggd ram som helst.
 • Att skörda exponerad honung under långsam tappning direkt i bigården är något som man absolut vill undvika, dagtid, inom biodling. Så fort honung exponeras känner bin och getingar doften och det kan bli röveri. Du blir tvungen skörda på kvällstid eller att använda slangar och folie mm. för att skydda mot attackerande insekter och eventuell vind. Inte alltid så enkelt som det framställs i reklamfilmerna för Flow Hive. Med vanliga bikupor tas skattlådan omgående från bigården för att undvika röveri.
 • Rester från vaxlock och bisamhället följer normalt inte med vid honungsskörd och i motsats till traditionella ramar och honungen måste därmed inte silas. Ibland kan det dock följa med någon vax eller pollenpartikel i den första honungen som rinner ut.
 • För yrkesinriktad biodling är Flow Hive heller inget alternativ på grund av allt detta merarbete och den magra skörden. Kanske inte ens med ett kilopris på 1000 kr för honungen.
 • Vi har flera gånger sett Flow Hive-kupor skänkta till andra biodlare på grund av att nybörjarna som lockats att köpa dem inte klarat av att använda bikupan, men med handen på hjärtat så ser vi även traditionella kupor skänkas bort.

Det givetvis finns de som är nöjda med Flow Hive, men vi rekommenderar den inte i första hand till nybörjare. Mer som en rolig pryl om man redan är utbildad biodlare. Det finns en FB-grupp ”Flow Hive – Sweden – Sverige”, där många av de likasinnade håller till. Där kan du läsa mer, fråga inte oss om produkten.

Ett par FH-användare har klagat på att den här artikeln är starkt vinklad och tendentiös, men det får dom stå för. Vi står alltid upp för närproducerade biredskap i första hand. Svensk biodling har inget att vinna på att vi försöker skönmåla plastramar från Australien. Det är som att vi skulle rekommendera importerad manukahonung från Australien före lokalt skördad svensk ljunghonung, eftersom den svenska ljunghonungen måste lyftas med tynga lyft ur den australienska bikupan och spolas bort med högtryckstvätt.

Magnus Gröntoft visar hur honung skördas med bikupan FlowHive.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: