Flowhive

FlowHive - Bikupa Biodling

Flowhive är en bikupa med ramar av plast, vars celler av plast skruvas isär så att honungen rinner ur ett hål på sidan av ramen. Flowhive har hajpats enormt via media på grund av att det ser häftigt och enkelt ut med biodling och honungsskörd. Eftersom biodlare ofta får frågan från nybörjare, om Flowhive är ett bra alternativ till bikupa, så ska vi förtydliga några saker. Detta bör du vara medveten om innan du väljer Flowhive:

 • Flowhive används som skattlåda och du kommer behöva yngelrum och botten precis som på en “vanlig” bikupa. Skötseln av bisamhället måste göras precis som med alla kuptyper. Det blir en extra komplicerad ramtyp att rengöra och du kan inte invintra bisamhället på den.
 • Ramarna och det som normalt är vaxkakor i bisamhället, är i Flowhive helt av plast och honungen som skördas kan därför inte kallas eller säljas som ekologisk honung.
 • Just slungnings-momentet av honung är det som Flowhive lockar med att biodlaren ska slippa. Det är dock för många ett av det trevligaste momenten inom biodling. Men vill man inte köpa honungsslungare och verktyg för avtäckning kan man lika gärna använda en fruktpress och pressa honungen. Då får biodlaren även ett överskott av det åtråvärda bivaxet, vilket inte fås med Flowhive’s plast-vaxkakor. Honung kan ju även skördas som kakhonung utan slungning eller pressning, men det går inte heller med Flowhive.
 • Flowhive-kupan är extremt dyr och importeras från Australien där den utvecklats. En helt annan breddgrad där dagstemperaturen och egenskaperna i honungen skiljer sig helt mot Sverige.
 • I Sverige kristalliserar honungen efter en tid och ibland även innan honungsskörd. Kristalliserar honungen i denna plast-vaxkaka blir det jobb med att smälta ur honung och bivax.
 • Vissa honungstyper som ljunghonung har gelé-aktig konsistens och måste bearbetas med honungslossare innan slungning. Du blir tvungen att perforera och slunga Flowhive-ramarna om du medvetet eller omedvetet skördar ljunghonung.
 • Traditionella ramar av trä rengörs och desinficeras en tid innan de slutligen kasseras p.g.a. ålder och smittorisk. Träramen kostar några kronor medan Flowhive-ramen kostar flera hundra kronor att ersätta. Ägg och yngel får inte förkomma i Flowhive-ramar. Skulle drottningen lägga ägg där så klyver man yngel och kokonger när man vrider honungskranen.
 • Flowhive har rammåttet Langstroth vilket kanske inte är det vanligaste i Sverige. Du kan alltså inte köpa bisamhällen/ramar från en biodlare som använder andra rammått utan att konvertera bikupan till Flowhive’s skattlåda.
 • Honungbin gillar inte att bygga sina vaxkakor direkt på plast. ”Vanliga” plastramar som används i en del biodlingar har en mellanvägg av plast som penslas med smält bivax för att bina ska bygga ut dem till vaxkakor. Flowhive-ramen är en imitation av en vaxkaka helt i plast. Du kan behöva pensla varje ram med smält bivax för att bina överhuvudtaget ska vilja lagra honung i dessa plastceller.
 • Att skörda exponerad honung under långsam tappning direkt i bigården är något som man absolut vill undvika inom biodling. Så fort honung exponeras känner bin och getingar doften och det kan bli röveri. Du blir tvungen att använda slangar och folie mm. för att skydda mot attackerande insekter och eventuell vind. Igen, inte så enkelt som det framställs i reklamfilmerna för Flowhive. Med vanliga bikupor tas skattlådan omgående från bigården för att undvika röveri.
 • Rester från vaxlock och bisamhället följer med vid honungsskörd precis som med traditionella ramar och honungen måste därmed silas om man inte vill ha partiklar i den.
 • För yrkesinriktad biodling är Flowhive heller inget alternativ på grund av allt detta merarbete och den magra skörden. Kanske inte ens med ett kilopris på 1000 kr för honungen.
 • Vi har flera gånger sett Flowhive-kupor skänkta till andra biodlare på grund av att nybörjarna som lockats att köpa dem inte klarat av att använda bikupan.

Låter kanske negativt allt det här men eftersom vi får frågan gång på gång försöker vi få med så mycket som möjligt för att slippa svara på Flowhive-frågor. Finns säkert de som är nöjda med Flowhive men vi rekommenderar den inte i första hand till nybörjare. Mer som en rolig pryl om man redan är utbildad biodlare.

Magnus Gröntoft visar hur honung skördas med bikupan FlowHive.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube