Fler bin om bönder samarbetar

SLU

Bin och andra pollinatörer är avgörande för skörden av många grödor. Om jordbrukare samverkar för att förbättra förutsättningarna för pollinering kan avkastningen i jordbruket öka. Det visar en ny studie från AgriFood Economics Centre vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Läs pressmeddelandet från SLU.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea)
Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea) är förekommer naturligt i Bohuslän men Läs mer
Honungsbiets antenner
Honungsbiets antenner är klädda med känselhår och tusentals Läs mer
Biväxter - Dahlia (Dahlia spp.)
Dahlia (Dahlia spp.) härstammar från sydamerika. Både människor Läs mer

Läs mer om biodling