Yngelklot

Yngelsättning - Bidrottning - Biodling

Yngelklot kallas, inom biodling, den klotformade plats i bikupans yngelrum, där bidrottningen i bisamhällen med honungsbin lägger äggvaxkakor. Bidrottningen vandrar i cirklar och lägger äggen så att de hamnar i en klotformation. När äggen kläckts kallas det yngel (eller bilarver) och därav namnet yngelklot. När biodlaren tar upp en ram ur bikupans yngelrum syns ägg, öppet eller täckt yngel i en cirkelform på vaxkakan. Under vintern finns inga ägg i bisamhället och då samlas bina i vad som kallas vinterklot.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Vaktbi - Vaktbin - Honungsbin
Vaktbi eller vaktbin är en del av det Läs mer
Honungsbiets utveckling
Puppstadie eller förpuppning kallas den tid under honungsbiets utveckling Läs mer
Swienty
Swienty A/S är en dansk biredskapsförsäljare med återförsäljare Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung