Biologisk mångfald ger större skördar

Lunds Universitet

En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer i ett odlingslandskap leder till att skörden blir större. Det visar en omfattande internationell studie där bland annat forskare från Lunds universitet medverkat. Läs mer hos Lunds Universitet.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling