Biologisk mångfald ger större skördar

Lunds Universitet

En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer i ett odlingslandskap leder till att skörden blir större. Det visar en omfattande internationell studie där bland annat forskare från Lunds universitet medverkat. Läs mer hos Lunds Universitet.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungskärl - Honung - Honungshantering
Klarningskärl kallas honungskärl som används inom biodling till skumning Läs mer
Skatteregler - Skatter - Biodling
I biodling ska allt överskott beskattas, oavsett Läs mer
Bisvärm, svärm, svärmning - Honungsbin - bisamhälle
Bisvärm, svärm eller svärmning kallas inom biodling det som Läs mer

Läs mer om biodling