ALLT OM BIODLING
Riksdag

Ursprungsmärkning av honung i Sverige

Fråga 2014/15:520, Ursprungsmärkning av honung i Sverige, av Jens Holm (V) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S):

Ett antal livsmedel ska enligt reglerna ursprungsmärkas för att visa var produkterna kommer ifrån. Det gäller ett antal animalieprodukter men även till exempel honung. Det finns stora fördelar för konsumenten med en tydlig märkning av produkterna, då vissa länder mer slentrianmässigt behandlar sina bisamhällen mer generellt med antibiotika i förebyggande syfte.

Det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen har skördats ska anges som en del av beteckningen. Men om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom EU eller i mer än ett land utanför EU får märkningen ersättas av märkning i form av ”Blandning av EG-honung” eller ”Blandning av EG-honung och icke EG-honung”, enligt Livsmedelsverket, som tillämpar EU:s direktiv.

Enligt Biodlingsföretagarna har Italien i stället valt att ställa krav på att all honung ska märkas med ursprungsland/länder. Detta ska enligt branschföreningen ske utan att kommissionen har invändningar mot att det strider mot gällande regelverk inom EU. Med ett sådant förfarande är det till exempel möjligt för konsumenten att välja honung som inte har ett ursprungsland som hen bedömer är av osäker kvalitet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för förändring så att all honung i Sverige ska märkas med ursprungsland?

Källa: Sveriges Rikstag

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sverges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: