ALLT OM BIODLING
Riksdag

Ursprungsmärkning av honung i Sverige

Fråga 2014/15:520, Ursprungsmärkning av honung i Sverige, av Jens Holm (V) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S):

Ett antal livsmedel ska enligt reglerna ursprungsmärkas för att visa var produkterna kommer ifrån. Det gäller ett antal animalieprodukter men även till exempel honung. Det finns stora fördelar för konsumenten med en tydlig märkning av produkterna, då vissa länder mer slentrianmässigt behandlar sina bisamhällen mer generellt med antibiotika i förebyggande syfte.

Det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen har skördats ska anges som en del av beteckningen. Men om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom EU eller i mer än ett land utanför EU får märkningen ersättas av märkning i form av ”Blandning av EG-honung” eller ”Blandning av EG-honung och icke EG-honung”, enligt Livsmedelsverket, som tillämpar EU:s direktiv.

Enligt Biodlingsföretagarna har Italien i stället valt att ställa krav på att all honung ska märkas med ursprungsland/länder. Detta ska enligt branschföreningen ske utan att kommissionen har invändningar mot att det strider mot gällande regelverk inom EU. Med ett sådant förfarande är det till exempel möjligt för konsumenten att välja honung som inte har ett ursprungsland som hen bedömer är av osäker kvalitet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för förändring så att all honung i Sverige ska märkas med ursprungsland?

Källa: Sveriges Rikstag

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: