Ekologisk odling kan föda världen om det görs rätt hävdar forskare

ti

Ekologisk odling är mycket mer produktiv än man tidigare trott, enligt en ny analys av jordbruks studier som utmanar den konventionella “partiska” uppfattningen att pesticid-fritt jordbruk inte kan föda världen.

Studien säger att den ekologiska avkastningen i genomsnitt bara var 19,2 % lägre än från konventionella grödor och att detta gap kan reduceras till bara 8 % om obesprutade grödor roterades oftare.

I vissa grödor – särskilt baljväxter såsom bönor, ärter och linser – fanns det inga signifikanta skillnader i avkastning, enligt forskare från University of California, Berkeley.

Läs mer hos The Independent.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Cementhonung - Betonghonung - Honung
Cementhonung eller betonghonung brukar honung av honungsdagg från den stora Läs mer
Honey Paw
Honey Paw är en biredskapsförsäljare i Finland. www.mesi.fi Läs mer
Feromoner - Feromon - Honungsbin - Bisamhället
Feromoner styr samarbetet hos honungsbin i bisamhället. Läs mer

Läs mer om biodling