ALLT OM BIODLING
Freddy Duwe - Bin vid fyren

Bin vid fyren

Landsort är en gammal fyr- och lotsstation, välkänd från sjö- och väderrapporter i radion. I min bardoms nyhetsrapporter förekom Landsort ofta i samband med oväder och sjönöd. Så ligger den också som en sista utpost söderut i Stockholms skärgård. ”En stor fyr på en klippa högt över ett stormande hav” så har jag föreställt mig Landsort.

Text och foto Johann Lang

Men hur många vet att fyren ligger på en ö som heter Öja? En 5 km lång klippa i Östersjön som på en del ställen är så smal att man kan kasta sten från ena till andra sidan.

En vindstilla dag med svagt slöjad sol i slutet av sommaren gör Landsort och Öja ett storslaget intryck på besökaren. Vatten, himmel och stillheten (ingen biltrafik, bara cycklar finns) ger här känslor som kan mäta sig med ett besök i fjällvärlden.

Freddy Duwe - Bin vid fyren
Freddy arbetar lugnt och tryggt under stormklockan. Den vita, gamla trågkupan fungerar som redskapsbod.

Freddy Duwe´s bigård är placerad vid den pensionerade mästerlotsens stuga. Det är ändå inte någon önskeplats för biodlare vana vid stora skördar som t ex på den stora feta slätten i Östergötland eller i det inre av Sörmland. Här ute låter våren vänta på sig och vindar från Östersjöns kalla vatten gör att bina här dröjer i sin vårutveckling. Dessutom gör den sparsmakade växtligheten inte platsen till ett paradis för biodling. Mellan kala klippor finns små fläckar med maskrosor, klöver, hallon och björnbär. Några fruktträd och en hästkastanj trängs mellan de små stugorna vid ”Stora hamnen”. Större ytor med ljung som ger skörd om sol och regn kommit i rätt tid. På hösten kan Östersjöns värmemagasin bidra med en behaglig värme och en förlängd sommar för blommor och bin.

Freddy Duwe - Bin vid fyren
Den pensionerade mästerlotsen visar gärna Freddys snälla bin för sina besökare.
Freddy Duwe - Bin vid fyren
Med foderpåsar ges allt foder på en gång. Bitömmare över fodret. Skattlådorna placeras överst och när de tomma foderlådorna tas bort hämtas också de fulla skattlådorna som nu är tomma på bin.

Öja är genom sitt avstånd till fastlandet (ca 30 min båtresa) en idealisk plats för renparning. Vid gamla mästerlotsens stuga har Freddy Duwe parningsplats för sina bin. Krainerbin har ju rykte att snabbt ställa yngelsättning efter vädret och de kan därför matcha den sena våren i yttre skärgården med Östersjöns kyliga vårvindar. Biet som visat sig idealiskt i bergsområden i Karpaterna verkar också trivas i den svenska skärgården.

Freddy Duwe - Bin vid fyren
Ljungen är källan till sorthonung på Landsort.
Freddy Duwe - Bin vid fyren
Ett honungsbi flyger bland ljungen på Öja.

Men även om skörden här inte är stor så har den jämn och hög kvalitet med en tydlig smak av ljung. Här kan Freddy få sorthonung smaksatt av naturen. En honung som är för god att blanda och därmed försvinna i en ”standardhonung”.

Mer information

Freddy Duwe – Honung från Södertörn
Landsort.com
Visit Nynäshamn

error: