Biodling på stenåldern

SR

Människor har utnyttjat honung och bivax åtminstone sedan vi blev bofasta och började odla grödor. Det konstaterar forskare som gått igenom flera tusen stenålderskärl i jakten på bivaxrester.

Läs mer och lyssna hos hos Sveriges Radio samt se ett utdrag ur forskningartikeln hos Nature.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Yrkesbiodlarresa - Sicilien
Vaxrenseri är en tjänst inom biodling som Läs mer
Skattlåda
En skattlåda är en låda i bikupan där Läs mer
Biväxter - Åkertistel (Cirsium arvense)
Åkertistel (Cirsium arvense) är vanlig i nästan hela Sverige, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling