Poppis att odla bin i stan

Yle

Att odla bin i stadsmiljö har blivit en populär hobby speciellt bland unga under de senaste åren. Oftast är odlingarna ändå undangömda för att garantera binas arbetsro.

Läs mer hos Yle.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Käringtand (Lotus corniculatus L.)
Käringtand (Lotus corniculatus L.) är vanligt förekommande på ängar hedmarker Läs mer
Biväxter - Pärleternell (Anaphalis margaritacea)
Pärleternell (Anaphalis margaritacea) är en en odlad art som Läs mer
Vildbin - Vildbi - Vilda bin
Vildbin är ett samlande namn för nästan Läs mer

Läs mer om biodling