Biodling på vintern

Det är vinter och Julafton i bigårdenBiodlare Johann kontrollerar att allt står rätt till i bikuporna som vi har fått följa under året.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bitillsyn
Bitillsyn betyder att biodlingen i Sverige regleras Läs mer
Pollinering - Självpollinering eller korspollinering
Korspollinering betyder att biet för med sig pollen Läs mer
Biväxter - Stockros (Alcea rosea)
Stockros (Alcea rosea) är bra som biväxt med Läs mer

Läs mer om biodling