Biodling på vintern

Det är vinter och Julafton i bigårdenBiodlare Johann kontrollerar att allt står rätt till i bikuporna som vi har fått följa under året.

Biodling
Biodlingsföretagarna

Läs mer om biodling

Avtäckningsvax
Avtäckningsvax kallas bivax som blir över när Läs mer
Biväxter - Lönn (Acer platanoides)
Lönn (Acer platanoides) är ett träd som kan bli 30 Läs mer
Pollenkorg / Pollenbyxor
Pollenbyxor kallas det inom biodling när honungsbin samlar Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling