Bin i Stan – avtal med Stockholmshem

Bin i stan
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

U&We har ett projekt som heter Bin i Stan som innebär att hyra ut bikupor. Kuporna placeras i stadsmiljö för att utnyttja den ekosystemtjänst som bina ger oss. Alla stadens odlade och andra gröna ytor innehåller binäring. Projektet syftar också till att öka den biologiska mångfalden genom att uppmuntra till plantering av sådana träd, buskar blommor och örter som bin och andra pollinerande insekter gillar. Läs pressmeddelandet från U&We.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling