Bikupa med solvärme skyddar mot varroakvalster

Reuters

Den tjeckiska forskaren Dr. Roman Linhart har utvecklat en solvärmekupa, Thermosolar hive, som skyddar honungsbin mot varroakvalster. När kupvärmen är över 40°C i mer än 2 timmar dör alla kvalster utan att skada bina. Källa: Reuters

Thermosolar hive

Thermosolar hive – solvärme för bihälsans skull. Foto thermosolarhive.com.

Thermosolar hive sägs även ha andra bra egenskaper:

  • Sparar honungsreserverna i bikupan.
  • Hjälper bina att överleva vintern.
  • Bisamhället utvecklas mycket snabbare på våren och honungsavkastningen ökar.
  • Förebygger svärmning.
  • Eliminerar utbrott av amerikansk yngelröta.

Läs mer på thermosolarhive.com.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Avtäckningsbord - Biredskap - Biodling
Avtäckningsbord är ett biredskap som används inom Läs mer
Biodling - Varroabekämpning på våren
Varroagaller eller varroainlägg är ett biredskap som Läs mer
Biväxter - Raps (Brassica napus)
Raps (Brassica napus) är en av de bästa Läs mer
Biväxter - Ros (Rosa spp.)
Ros
Ros (Rosa spp.) ger pollen till samlande Läs mer
Avläggare
Avläggare kallas det inom biodling när biodlare delar eller Läs mer
Yngelsättning - Bidrottning - Biodling
Yngelramar eller yngelram kallas inom biodling de ramar där bina Läs mer