Bisamhälle stals från trädgård

LV

Tidpunkten för brott är tämligen oklar.

Läs mer hos LV.

Läs mer om stölder och förebyggande åtgärder.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Rökpust - Biredskap - Biodling
Rökpust, pust eller bipipa är ett biredskap som biodlare använder Läs mer
Bisvärm, svärm, svärmning - Honungsbin - bisamhälle
Bisvärm, svärm eller svärmning kallas inom biodling det som Läs mer
Förena bisamhallen - biodling
Förena bisamhällen eller sammanslagning av bisamhällen kallas det Läs mer

Läs mer om biodling