Bihälsa och fejkade nyheter

Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi

Läste Sveriges Bihälsokonsulent Preben Kristiansen´s uppslag: Bihälsa i Bitidningen nr 2-2018. Bl.a. recenserar han boken Larmrapporten av Emma Frans. Han avlutar med följande och citerar bi-relateratade larmrapporter som fejknyheter och alternativa fakta:

“Och vad har det med biodling att göra?, finns det möjligen några som undrar. Ska nöja mig med att nämna några exempel här, och sedan skriva mer om ämnet larmrapporter och biodling vid ett senare tillfälle:

“Bidöden hotar stora delar av vår matförsörjning.”

“80 procent av insekterna i Tyskland har utrotats på 30 år, främst av jordbruket.”

“Massdöd hotar världens bin.”

“Vanligt att fuska med honung.”

Jag tolkar det så som att Preben menar att allt det här skulle vara fejkad fakta? För mig verkar detta i så fall ligga på samma nivå som när president Trump påstår att klimatförändringen p.g.a. människans aktiviteter är faked news. T.ex. att 80 procent av insekterna i Tyskland har utrotats på 30 år är noggrant undersökt av en grupp tyska amatörforskare. Kan man då utan vidare påstå att det som dessa har konstaterat skulle vara osant, bara för att de är amatörer och inte proffsforskare? Tänk om dessa amatörer skulle belönas för sitt idoga arbete som de utfört under 30 års tid genom att bli utnämnda till hedersdoktorer? I samband med en sådan utnämning borde ju då också sanningshalten i deras forskningsresultat uppgraderas från att vara fejk till oomstridd sanning.

Ska bli intressant att läsa hur Preben lägger ut texten när han ska skriva mera om larmrapporter och biodling. I samma nummer av Bitidningen finns en artikel om Mikael och Tina-Marie Qwiberg och deras dokumentärfilmer “Bieffekten” och “Sista skörden”. I konsekvensens namn måste väl då dessa båda filmer också anses vara baserade på fejkade nyheter.

Freddy Duwe

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Flusterskydd - Vinterskydd - Bikupa - Biodling
Flusterskydd är ett biredskap som används inom Läs mer
Biväxter - Gul sötväppling (Melilotus officinalis)
Gul sötväppling (Melilotus officinalis) är ganska vanlig i Syd- Läs mer
Rökpust - Biredskap - Biodling
Rökpust, pust eller bipipa är ett biredskap som biodlare använder Läs mer

Läs mer om biodling